Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Zodra u contact met mij heeft gezocht maken wij een afspraak. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit gesprek onderzoek ik welke knelpunten er zijn. Samen gaan wij kijken welke mogelijkheden er voor u als mantelzorger zijn zodat er weer balans komt in uw leven. Per mail of telefonisch houd ik u op de hoogte van de voortgang.

Kosten/vergoeding verzekeraars

Veel verzekeraars vergoeden de inzet van en ondersteuning door gecertificeerde mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, de BMZM. Bel vooraf of uw verzekeraar de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoedt. 

Klik hier op de lijst van de zorgverzekeraars met de vergoedingen voor de mantelzorgmakelaar.

WMO-middelen

Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht aanvragers van WMO voorzieningen onafhankelijke cliënt ondersteuning aan te bieden. Dit kan iemand zijn uit het informele circuit, maar soms is professionele ondersteuning nodig.

Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en niet gebonden aan gemeentelijke instanties.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

Met een PGB WLZ kunt u de mantelzorgmakelaar vergoeden vanuit de bestedingsvrije ruimte.

Werkgever
Uit onderzoek wijst uit dat 1 op de 4 werknemers werk combineert met mantelzorgtaken. De combinatie werk en zorg kan zwaar en lastig zijn. Om het makkelijker te maken zijn er verschillende opties zoals:

– verlofregelingen
– een gesprek met uw werkgever
– flexibel werken
 
Samen kunnen wij uitzoeken waar u en uw werkgever de meeste baat bij hebben.

Kosten

Kunt u geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook. Informeer dan naar mijn geldende uurtarief.

Bij een reisafstand van meer dan 20 km enkele reis, geldt een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer.

De regeltaken die een Mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn

Redenen om een mantelzorgmakelaar in te schakelen:

De mantelzorgmakelaar maakt uw knelpunten inzichtelijk op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. Samen kijken wij met welke mogelijkheden u op dit moment het meest geholpen bent. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert en regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

  • Er is 1 persoon waarmee u contact hebt en die van begin tot het einde naast u staat.
  • Er zijn geen wachtlijsten, u wordt direct geholpen.
  • U krijgt uw balans weer terug tussen het mantelzorgen en uw eigen tijd.
  • U behoudt ten alle tijden zelf de regie.
  • Een mantelzorgmakelaar is onafhankelijk.
Wacht niet langer...

Neem vandaag nog contact op

Als mantelzorgmakelaar maak ik de knelpunten inzichtelijk en bespreek waar u op dit moment het meest bij geholpen bent. Ik luister, informeer en regel!

Work desk with laptop and working setup

2022 © Copyright | Wijs in Mantelzorg | Design by Gripp_D